Waarom Buurtpreventie

Wat is buurtpreventie?

Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen nog altijd stijgen. En dat betekent grote schade aan persoonlijke spullen, maar ook ergernis, verontrusting en soms zelfs angst.

Het doel van buurtpreventie is dat bewoners en politie er samen voor kunnen zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat, flat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen, stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl de politie er dan met haar dagelijks werk rekening mee kan houden.

Buurtpreventie is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar men regelmatig of juist in bepaalde perioden (bijvoorbeeld donkere dagen en vakanties) te maken heeft met problemen op het gebied van criminaliteit en waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is samen met de politie daar iets aan te doen. Bij onvoldoende deelname kan een buurtpreventieteam natuurlijk niet van de grond komen / blijven bestaan. Buurtpreventie kost u niet veel tijd en moeite, maar het kan heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt.

Buurtpreventie: doet u mee?

U heeft ze misschien wel eens zien lopen, de vrijwilligers van de buurtpreventie met de gele hesjes zijn gewoon bewoners. Misschien zijn het zelfs wel uw buren. Ze zijn de ogen en oren van de politie, stadstoezicht en dragen daarmee fors bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Veiligheid en het aanzien van de wijk, is vaak een belangrijke motivatie voor de vrijwilligers om mee te doen. buurtpreventen lopen in groepjes van minimaal 2 personen ongeveer een uurtje door de wijk.

Buurtpreventie is in zo’n  50 wijken van Eindhoven actief. Er werken ruim 1.500 vrijwilligers mee. Zij lopen op wisselende dagen en tijden in groepjes vaan minimaal 2 personen ongeveer een uurtje door de wijk. Ze signaleren en rapporteren zaken op gebied van schoon, heel en veilig en geven deze door aan de gemeente en politie. De meldingen worden zo snel mogelijk opgepakt. Buurtpreventie heeft een zichtbaar effect in de wijken waar zij actief is.

Door de inzet van de buurtpreventie is het aantal inbraken en overlast de afgelopen jaren drastisch teruggelopen. Omdat de wijk nog steeds groeit, zijn wij op zoek naar nog wat meer buurtpreventen. Deze kunnen buurtpreventierondes lopen zodra ze een training hebben gevolgd die door de gemeente Eindhoven wordt gegeven en bekostigd.

Voordelen van buurtpreventie zijn:

  • je helpt de buurt veiliger maken
  • je leert mensen kennen
  • je leert de buurt kennen
  • je bent/beweegt lekker buiten

Mocht je belangstelling hebben om ons team te komen verstreken, stuur dan een bericht via de contactpagina.

Wat is het niet?

Buurtpreventie heeft dus alles te maken om voor uw eigen belang en dat van uw directe omgeving ogen en oren open te houden. Bedenk wel dat het niet de bedoeling is “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van anderen. Het is dus niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren.

Cijfers van de wijk Blixembosch en Castilielaan

Cijfers 2020 ten opzicht van zelfde periode 2021

3 kwartaal 20211e kwartaal 2022
inbraak woningen63
diefstal auto25
inbraak auto74
diefstal (brom)fiets84
jeugd overlast1839
burenruzie83
verward persoon516
verkeersongeval00

Wat doet een buurtpreventieteam?

Taak van het buurtpreventieteam is het actief betrekken, informeren, motiveren en mobiliseren van buurtbewoners.

  • Betrekken bij de buurt om de saamhorigheid te vergroten;
  • Informeren over buurtpreventiezaken, buurtveiligheid en –preventie en wat men als buurtbewoners zelf kan doen om inbraak, diefstal, overlast en vandalisme te voorkomen (zoals: laat geen spullen zichtbaar in de auto achter, niet de radio/frontje in de auto achterlaten of het raam open laten staan);
  • Motiveren om actief mee te kijken naar wat er gebeurt op straat (uitgangspunt hierbij is dat de bewoners zelf het beste weten wat er in hun omgeving wel en niet klopt);
  • Mobiliseren van bewoners om zaken bij de politie en/of bij de gemeente (14-040) te melden, en de politie te alarmeren wanneer er zich iets afspeelt dat verdacht is. Ook het doen van digitaal aangifte is zeer belangrijk. Iets wat niet gemeld wordt kan niet worden opgelost.

Waar loopt een buurtpreventieteam?

De coördinatoren van Buurtpreventie Blixembosch werken met een schema waarbij gecoördineerd wordt wie in welk gebied zijn ronde doet, zodat uiteindelijk onze wijk in alle straten op meerdere dagen en momenten in de week wordt afgedekt door een groep alerte en actieve vrijwilligers.

Praat er eens over

Uiteraard vraagt buurtpreventie om interesse en inzet van zoveel mogelijk bewoners. Praat er eens over met uw buren of met vrienden uit uw straat, of omgeving. Hoe zij erover denken en of ze eventueel deel zouden willen nemen aan ons buurtpreventieteam.

Meewerken aan een veiligere buurt, iets voor u? Dan kunt u zich hier aanmelden of informatie aanvragen.